Captació nous jugadors Rugby


Per augmentar el nombre de jugadors estem portant a terme varies activitats a l’escoles de Sant Boi. Aquestes, coordinades amb l’Ajuntament de Sant Boi i la Federació Catalana de Rugby, tenen com a objectiu donar a conèixer el nostre esport a tots als nanos de la nostre Vila i facilitar la incorporació al club a aquells que considerin una opció interessant.

Aquest doble objectiu de difusió i promoció es porta a terme mitjançant dos tipus d’activitats diferents però complementaries:

Rugby dins l’horari lectiu:

En les classes d’educació física i cada trimestre en un grup diferent, tècnics de la UES imparteixen fins a 8 classes d’introducció a l’esport en la seva modalitat de touch. A la vuitena setmana es realitza una trobada al Baldiri Aleu on totes les escoles gaudeixen d’un matí de Rugby.

Rugby com a activitat extra-escolar:

Aquells nens que per qualsevol motiu volen conèixer mes el nostre esport, tenen la possibilitat d’apuntar-se a l’activitat extra-escolar a Rugby a la seva escola. En aquest cas, un cop a la setmana els monitors de la UES recullen els nens en acabar les classes de la tarda, els porten al Baldiri Aleu on tots plegats comparteixen una sessió.

Campus:

Al llarg de la temporada es celebran campus que combinen diversió i Rugby per a nens en edat escolar. Aquests campus són portats a terme per monitors amb experiència i serveixen per a molts nens i families per tenir un tast de la vida social a la UES.

En tots els casos, l’objectiu és que els nens acabin integrant-se en la estructura de formació del Club.