Projecte Rugby. Projecte planter


Tal com ja sabien i van deixar clars en els primers articles dels estatuts els “pares fundadors” de la Unió Esportiva Santboiana el mes important en un Club de Rugby sòn els jugadors. Quant mes i millors en siguin membres mes alta serà la qualitat de la entitat.

Per tant, la missió esportiva és garantir, tal com posa a l’article 1 dels estatus: ” … el foment, la pràctica i la difusió de l’activitat física i de l’esport, en especial el Rugby, sense finalitat de lucre.”

Conseqüència evident de comptar amb més jugadors és l’augment dels altres col·lectius que tenen importància en el club: socis, entrenadors i directius. En definitiva: massa social.

Objectius

Augmentar el nombre de jugador
Augmentarla qualitat dels jugadors

Assolits aquests objectius, com a conseqüència:

Disposarem de millors equips amb més possibilitats d’èxit en les competicions en les que participem
Necessitarem menys cercar a fora de l’entitat recursos humans per tirar endavant els projectes esportius

Com?

Amb l’aplicació d’un PLA ESPORTIU amb les següents característiques:

Planificació a mig llarg termini (5 a 10 anys)
Global pel club i conegut i assumit per tots. Publicació
Coordinat i compatible amb els objectius SOCIALS i sobretot ECONÒMICS

Línies Mestres

1) Estructura (Fases):

Captació (6 a 15): pla a les escoles coordinat amb l’Ajuntament i la FCR per aconseguir tenir 100 jugadors (13 va jugar / any 3 equips per categoria). Esport escolar.
Formació (16 a 22): constitució d’un Academy (150 jugadors 15 va jugar / any 2-1 equips per categoria)
Competició (23 a 35): equips en les màximes categories possibles (100 jugadors 5 va jugar / any 3-2 Masc i 1 Femení)

Traient 5 jugadors per any natural (1 nivell Selecció, 2 nivell Club i 2 nivell Social) garantim els objectius.

2) Pla de desenvolupament tècnic

Formació de jugadors. Pla de desenvolupament (6 a 23)

Global pel club. Conegut i assumit per tots
Seguiment individualitzat per jugador
Col.lectiu per etapes i edats. En cada etapa els seus objectius d’acord amb el pla

Formació d’entrenadors.

Formació contínua. Planificació i mòduls impartits per tècnics propis.
Clínics amb entrenadors externs de prestigi
Entrenadors propis en cursos externs

No cal inventar: ens basem en els plans de desenvolupament de la IRFU (federació irlandesa) i de la NZRU (Neozelandesa)

3) Organigrama

Director de Rugby : planifica, gestiona i controla el Projecte de Club. Anomena responsables dels equips. Coordina el Pla de formació dels entrenadors.
Director de desenvolupament: Seguiment individualitzat jugadors, Responsable pla de captació y Responsable pla de formació
Cap de logística: Responsable infraestructura, Responsable mèdic y Responsable administratiu
Pool entrenadors: Un responsable per equip, entrenadors transversals i ajudants i entrenadors aprenent